Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

"Regestr wykonanych przysięgów przez Ordynacyą naznaczonych i dnia 23 czerwca roku 1789 wypełniony w Ratuszu miasta JKMci Ostrowi na sesyi dekretem assessoryi koronnej przysądzony" [Księga miejska Ostrowi zawierająca oblatę dekretu sądu asesorskiego, ordynację dla miasta Ostrowi, rejestr wykonanych przysiąg przez urzędników miejskich, dekret komisarski z lat 1789-1790 oraz dokumenty przekazania księgi nowemu burmistrzowi 1825, 1835]

1789-1835

Księga Konfraterni Literackiej przy kościele parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej

#Ostrów Mazowiecka #konfraternia literacka

1623-1729

Księga dziesięcin parafii w Ostrowi Mazowieckiej

1715-1851