Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księgi Aktów Stanu Cywilnego Urodzonych Gminy i Parafij Filipowskiey Powiatu Seynenskiego Departamentu Łomżyńskiego od dnia pierwszego Maja Roku Tysięcznego Osiemsetnego Osmego do ostatniego dnia kwietnia Roku Tysięcznego osiemsetnego dziewiątego.

#Filipów

1808-1809

Akta Zeszłych Gminy Filipowskiey od 1go Maja 1810 Ru aż do ostatnich dni Grudnia 1811 r.

1810-1811

Kniga zvana Duplikat zaključajuščaja v sebe Akty o roždenii, Brakosočetanii i smerti Filipovskago Prichoda s 1884 g.

1884-1884

Kniga zvana Duplikat zaključajuščaja v sebe Akty o roždenii, Brakosočetanii i smerti Filipovskago Prichoda s 1885 g.

#Filipów

1885-1885