Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego, od 1- go Maia Tysiąc osimnastego osmego Roku 1808

1808-1809

Księgo Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset dwónastego Roku

1812-1812

Duplikat Metel'skago Rimsko- katoličeskago Prichoda 1881 goda

1881-1881

Kniga Duplikat o Rodivšichsja Brakosočetavšichsja i Umeršich Metel'skago Rimsko- Katoličeskago Prichoda 1882 god

1882-1882