Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga Urodzenia Aktów Cywilnych Gminy Leypuńskiej przez urzędnika tychże aktów podpisanego, pierwszego miesiąca Maja Tysięcznego osiemnastego osmego roku zaczęta i do końca roku do pierwszego Maja tysięcznego osiemnastego dziesiątego ma być zapisywana

1808-1809

Księga Aktów Cywilnych Stanu Małżeńskiego Gminy Leypuńskiej od 1 stycznia 1812 Roku

1812-1812

Kniga Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija o roždenij brakosočetanij i o smerti Lejpunskago R.K. Prichoda s 1876 goda

1876-1876

Kniga Duplikat aktov o roždenij brakosočetanij i o smerti sastovlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko-katoličeskago Prichoda s 1877 godu

1877-1877