Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Unikat Księga Urodzonych Parafii Berznickiej Wyznania Filipońskiego

1840-1856

Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berznickiej na 1854 rok

#Berzniki

1854-1854

Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berznickiej z roku 1855

1855-1855

Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berzniki z roku 1856

#Berzniki

1856-1856