Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Księga do zapisywania aktów urodzeń parafii żydowskiej Szaki]

1826-1833

Akta małżeństw parafii żydowskiej w Szkach 1826-1833

#Szaki

1826-1833

Księga unikat do zapisywania aktów zmarłych starozakonnych Parafii Żydowskiej Szaki

#Szaki

1845-1850

Księga do zapisywania aktów zmarłych parafii żydowskiej Szaki.

#Szaki

1867-1880