Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Rejestr do porachunku z hutą [osiecką]

#rachunki #spis #huta osiecka

1782-1785

Testament Urszuli z Potockich Wielopolskiej, żony Hieronima

#testament #1803 #Wielopolska Urszula

1803

Korespondencja Eleonory z Dembińskich Wielopolskiej

#korespondencja #Wielopolska Eleonora

1811-1824

Recueil de lettres ecrites a differentes personnes par mademoiselle Leona Dembińska

1801