Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Bestätigung der Verschreibung der Gründe für J. Werner in Gr. Rautenberg/1778/, Erbverschreibungen für Gärtner M. Hollaender in Bludau /1799/ und für Gärtner Joh. Preuss auch in Bludau /1799/ [Potwierdzenie zapisu gruntu dla J. Wernera w Wierznie..]

#Błudowo #Wierzno Wielkie #Hausmann Joseph

1778-1804

5 Verschreibungen für die Gärtner und Eigenkätner wie auch 2 Einnahme-Brief in Dörfer Bludau, Heinrichsdorf und Regitten [5 zapisów dla ogrodników i komorników a także 2 dokumenty z obciążeniem szarwarkowym]

#Błudowo #Rogity #Arndt Nicolaus

1780-1814

Regitschen Mühlen-Sachen [Liczne dokumenty królewskie i reskrypty oraz decyzje kamery wojenno-skarbowej a także różne akta wydane w sprawie młyna w Rogitach]

#Rogity #dyplomy papierowe #młyn w Rogitach

1804-1823

Traditions Acta betreffend die vom Paul Masan aus Gross Rautenberg an den Eigenkäthner Jacob Weisspferdt von daselbst zum Abbau abgestendene 1 Hube 22 Morg de 1785. [Akta przekazania 1 łana i 22 morgów i w Wierznie Wielkim Jacobowi Weisspferdtowi]

#Wierzno Wielkie #Masan Paul #Weisspferdt Jacob

1785-1785