Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Budynki służby zdrowia w powiatach, szpitale i ośrodki zdrowia

1947-1948

Wydział Oświaty Rolniczej. Sprawozdania z wizytacji i lustracji, protokóły kontroli i zarządzenia pokontrolne szkół rolniczych województwa olsztynskiego

1949-1950

Wydział Oświaty Rolniczej. Protokóły zdawczo-odbiorcze szkół rolniczych i gospodarstw

1948-1951

Wydział Osiedleńczy. Chłonność osadnicza rolna- sprawozdania referatów osiedleńczych Starostw Powiatowych za I półrocze 1948. T.1

1948