Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich i Inspektora Szkolnego. Sprawozdanie o szkołach i ilości uczniów z dn. 20.VI.1946 r.

#Brunon Boehm #oświata #szkolnictwo

1945-1947

Sprawozdanie Inspektora Szkolnego za rok 1945/46 i plan organizacyjny na rok szkolny 1946/47. Wykaz powiatowy szkół powszechnych, przedszkoli i domów dziecka. Wykazy sumaryczne uczniów.

#oświata #szkolnictwo

1945-1946

Sprawozdanie Inspektora Szkolnego z prac kulturalno-oświatowych

#kultura #oświata

1946-1947

Sprawozdania dla Inspektora Szkolnego. Szkolnictwo na terenie miasta Olsztyna wg stanu na dzień 1.X.1947. Wykazy przedszkoli,szkół i bibliotek

#szkolnictwo

1947