Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Konferencje wojewódzkie PPS w Olsztynie: protokoły konferencji I, II, protokoły konferencji delegatów na Kongres Zjednoczeniowy, listy delgatów na konferencję oraz korespondencja z nią związana

1946-1949

Powiatowe ankiety sprawozdawcze II stopnia o ilości kół i członków, sprawozdania opisowe PK PPS w: Braniewie, Biskupcu, Iałwie, Kętrzynie, Lidzbarku, Mrągowie, Nidzicy, MK Olsztynie, PK Olsztynie, Ostródzie, Pasłęku, Piszu, Szczytnie, Węgorzewie

1948

Protokoły z odpraw i narad aktywu PPS. Protokoły z odpraw i narad przewodniczącyh i sekretarzy PK PPS

1946-1948

Skład władz WK, PK, MK, GK i kół. Zmiany ilości członków. Wykazy pracowników etatowych WK, PK

1946-1948