Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Tabelle der Confirmanden des Gross Engelauschen Kirchspiels

#spis konfirmowanych

1822-1822

Schulen-Tabelle

#rejestry szkół

1812-1812

Gross-Engelauschen Schul-Cassen Rechnung

#rachunki szkół

1749-1818

/Odbudowa kościoła/

#rachunek budowy

1775-1785