Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Unicat. Akta Urodzenia Gminy Janowskiey w Departamencie Płockim, Powiecie Przasnyskim od Dnia 1-go Miesiąca Maja 1808/9 Spisane

1808-1809

Akta Urodzenia Gminy Janowskiey w Departamncie Płockim Powiecie Przasnyskim Spisane 1810/11

1810-1811

Akta Zapowiedzi Gminy Janowskiey w Departamencie Płockim Powiecie Przasnyskim spisane 1810/11

1810-1811

Akta Małzenstw Gminy Janowskiey w Departamencie Płockim Powiecie Przasnyskim Spisane 1810/11

1810-1811