Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Dominika Rogozińskiego strażnika leśnego

1833-1874

Nadawania gruntów Żydom

1818-1845

Sporów granicznych leśnictwa Olkuskiego Poszyt I

1826-1869

Lustracja klucza bodzeckiego 1789 roku [oraz] lustracja klucza cisowskiego

#Siekierno #Bodzentyn #Cisów

1789-1790