Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1826

Aneksy do aktów małżeństw

1831

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1890

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1891