Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Parafia: Monasterzyska. Dekanat: Buczacz. Księga metrykalna zgonów/pogrzebów dla całej parafii*.

#Monasterzyska, parafia #Buczacz, dekanat

1800-1816

Parafia: Monasterzyska. Dekanat: Buczacz. Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla miasta Monasterzyska i wsi: Berezówka, Bertniki, Czeremchów*, Dobrowody*, Dubienko, Folwarki, Hołhocze**, Huta Nowa, Huta Stara, Korościatyn***, Kowalówka*, Olesza*, Sawałuski*, Słobódka Dolna, Słobódka Górna, , Suchodół***, Szwejków*****, Zastawce*****, Wolica**, Wyczółki***.

#Berezówka, wieś #Korościatyn, parafia #Kowalówka, wieś

1820

Parafia: Brody. Dekanat: Brody. Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Ponikowica. Tom I.

#Brody, dekanat #Ponikowica, wieś #Brody, parafia

1785-1846

Parafia: Monasterzyska. Dekanat: Buczacz. Ekstrakty z księgi metrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów dla miasta Monasterzyska i wsi: Berezówka, Bertniki, Czeremchów*, Dobrowody*, Dubienko, Folwarki, Hołhocze**, Hrehorów***, Huta Nowa, Huta Stara, Komarówka***, Korościatyn***, Kowalówka*, Olesza*, Sawałuski*, Słobódka Dolna, Słobódka Górna, Szwejków****, Zastawce****, Wolica**, Wyczółki***.

#Folwarki, wieś #Hołhocze, wieś #Buczacz, dekanat

1837 (pośw. 1838)