Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810 - 1812

1810-1812

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1821 r.

1821

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1822 r.

1822

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1823 r.

1823