Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Acta iudiciorum bannitorum civitatis Jaroslaviensis [Akta sądów gajonych miasta Jarosławia]

1559, 20 X - 1576, 27 I

[Księga akt radzieckich]

1618, 2 I -1621,12 XII, 1631, 2 I-1637, 2 X

[Księga akt radzieckich]

1690, 5 IX - 1692, 3 III

Prothocollon actorum oficii proconsolaris consularisque oficii utriusque compositionis Jaroslaviensis annorum 1747 1748 1749 et 1750 ad annum 1751 mensis ad ultimam maii [Protokół spraw urzędu burmistrzowsko-radzieckiego jarosławskiego lat 1747, 1748, 1749 i 1750 do końca maja roku 1751]

1747, 27 X - 1751, 1 VI