Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Przepisy, okólniki i zarządzenia ogólne

1919-1937

Sprawy reprezentacyjne i etykietalne - uroczystości oficjalne i udział w nich starosty

1923-1937

Przejazd i pobyt Prezydenta R.P

1922-1930

Przejazd Rumuńskiej Pary Królewskiej

1923-1923