Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu

#akta metrykalne #metrical records #urodzenia

1877

Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu

#akta metrykalne #metrical records #urodzenia

1888

Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu

#akta metrykalne #metrical records #urodzenia

1889

Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu

#akta metrykalne #metrical records #urodzenia

1890