Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów - Krasne - urodzenia 1786 - 1830, małżeństwa 1786 - 1831 zgony 1786 - 1830

#akta metrykalne #zgony #metrical records

1786-1831

Księga małżeństw , urodzeń i zgonów - Krasne - małżeństwa 1831 - 1846, urodzenia - 1830 - 1844 zgony - 1831 - 1847

#akta metrykalne #zgony #metrical records

1830-1847

Księga małżeństw , urodzeń i zgonów - Krasne - urodzenia - 1844 - 1857, małżeństwa - 1846 - 1872, zgony 1847 - 1863

#akta metrykalne #zgony #metrical records

1844-1863

Księga urodzeń - Krasne

#akta metrykalne #metrical records #urodzenia

1857-1864