Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z ich wykonania

1956-1962

Protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z ich wykonania

1963-1967

Protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z ich wykonania

1968-1972

Budżet Osiedla Szczyrk na rok 1956

1955