Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta mag. m. Tomaszowa

#Tomaszów

1925-1936

[Akta] Ogółu [kontrolera wydatków serwitutowych]

1906-1909

[Rejestr pomairowy] grunty Ordynacji Zam. w pow. Biłgorajskim a mianowicie l-ctwo Kocudza. L-ctwo Krzeszów cz. l-ctwa Józefów cz.l-twa Osuchy gr. zamian z wsią Górecko łąka...

#Górecko #Krzeszów leśnictwo #Osuchy leśnictwo

1935

Akta tyczące się rachunków leśnych [klucza godziszowskiego]

#Złojec

1882-1883