Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Acta wegen des dem Bernardiner Closter zu Bromberg zu verabfolgenden freien Brennholzes

1772-1789

Acta Camere von den Grundstücken des Bernhardiner Kloster zu Bromberg

1785-1795

Acta die Bauten des Bernhardiner Closter zu Bromberg betreffend [finansowanie remontów budynków]

1771, 1783-1792

[Notatnik gwardianów Felixa Kokoszewskiego i Modesta Nagabczyńskiego]

1824-1828