Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat parafij Cerekiew z r. 1810 - 1818

1810-1818

Akta Stanu Cywilnego Parafii Cerekiew Urodzin Małżeństw i Zeyścia na rok 1819

1819

Duplikat Parafij Cerekiew z roku 1820

1820

Akta Cywilne Zaślubionych, Zmarłych i urodzonych Gminy Cerekwskiej na rok 1821

1811