Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat parafii Zakrzów z r. 1810-1821

1810-1821

Akta Cywilne Małżeństw, Urodzeń i Zejścia w Parafii Zakrzów R-u 1822

1822

Akta Stanu Cywilnego Parafii Zakrzów Małżeństw, Urodzeń i Zejścia na Rok 1823

1822-1823

Akta Stanu Cywilnego Parafii Zakrzów Urodzeń, Małżeństw, Zejścia na Rok 1824

1824