Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Dokumenty dotyczące firmy Spółka przemysłowo-rolnicza „DROZDY”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, ul. Nowy Świat 46

1937-1938

Do Zarządu Miejskiego. Dokumentacja Administracji domu ul. Nowy Świat nr 46/1305

1937-1938

Wykazy do różnych Urzędów. Dokumentacja Administracji domu przy ul. Nowy Świat 46/1305

1938,1941

Korespondencja wychodząca. Administracja domu przy ul. Nowy Świat 46/1305

1938-1939