Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Bromberg. Obere Einfahrt in die Schleuse II. [Bydgoszcz. Górny wjazd do śluzy nr 2 na Kanale Bydgoskim]

1910

[Bydgoszcz, rozbiórka zachodniej pierzei Starego Rynku, widoczny fragment prezbiterium kościoła jezuitów]

1940

Rozbiórka synagogi w Bydgoszczy

1939

Powitanie oddziałów Wojska Polskiego na Starym Rynku w Bydgoszczy 20 stycznia 1920 roku

1920