Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Apele, odezwy, listy otwarte do Sejmu i władz PRL. Poręczenie stoczniowców ze Szczecina w sprawie Mariana Jurczyka. Listy otwarte internowanych i więźniów politycznych do gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

1980-1981

Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wychowania/Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania - Społeczne Rady Oświaty i Wychowania (projekt), Tezy ws. Społecznych Rad Oświaty i Wychowania

1981-1981

Tymaczasowa Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" Energetyków w Katowicach - materiały informacyjne, uchwały

1981-1981

Krajowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" przy KKP - materiały informacyjne

1980-1981