Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego. w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Zapowiedzi z Roku 1813

1813

FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie zamieszkałych Obeymująca Akta Małżenstw z Roku 1813

1813

Księga Aktow Urodzenia Gminy Wyznania Moyzeszowego. Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok 1814

1814

Księga Aktow Zapowiedzi Małzenstw i Rozwodow. Gminy Wyznania Moyzeszowego. Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok 1814

1814