Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego

Data dodania
29.05.2019

Skany (68)

 • Obraz 1 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 2 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 3 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 4 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 5 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 6 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 7 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 8 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 9 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 10 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 11 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 12 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 13 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 14 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 15 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
 • Obraz 16 z kolekcji "Najciekawsze projekty i plany budowlane z okresu międzywojennego"
Wyświetlanie 1 do 15 z 68 wpisów.

Opis

Urząd Wojewódzki Lubelski rozpoczął funkcjonowanie w dniu 15 II 1920 r. (Dz. Urz. MSW 1920, nr 7, poz. 1), przejmując część dotychczasowych zadań ministerstw oraz samodzielnych dotąd organów terenowych niektórych resortów. Działał na podstawie Ustawy tymczasowej z 2 VIII 1919 r. o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji, zastąpionej przez rozporządzenie Prezydenta RP z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. 1928, nr 11, poz. 86). Urząd zakończył funkcjonowanie we wrześniu 1939 r. wraz z wybuchem II wojny światowej. Do kompetencji wojewody należała m.in. opieka nad zabytkami oraz zarząd budynków państwowych. Zaprezentowane materiały powstały w związku z działalnością Referatu nadzoru budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego. Najstarsze projekty pochodzą z lat 1919-1921 (Projekt kina „Colosseum” przy ul. Szpitalnej 13 w Lublinie, sygn. 1494), przykładem jednego z ostatnich, przygotowanych przez pracowników Urzędu, jest chociażby Projekt wieży ciśnień Wytwórni Wyrobów Blaszanych „Begran” w Milejowie (1939 r.; sygn. 1603). Źródło: Urząd Wojewódzki Lubelski, 5.5. Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ], sygn. 291, 295, 303, 306, 310, 314, 329, 347, 353, 357, 396, 404, 412, 430, 437, 455, 459, 462, 510, 591, 599, 889, 1210, 1366, 1423, 1462, 1476, 1494, 1496, 1498, 1603, 1746, 1863, 1867.