Twórcy Konstytucji 3 maja

Data dodania
28.04.2020

Skany (11)


Opis

Tekst Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r. opracowano już pod koniec marca. Jego głównym redaktorem był kanonik krakowski ksiądz Hugo Kołłątaj, a podstawę stanowił projekt króla Stanisława Augusta przygotowany na początku 1791 r. Ta królewska propozycja ustawy rządowej poddana została tajnym konsultacjom z przywódcami stronnictwa patriotycznego: Ignacym Potockim - marszałkiem wielkim litewskim, Stanisławem Małachowskim - marszałkiem sejmowym, referendarzem koronnym i Kołłątajem. W ich wyniku dokonano daleko idących modyfikacji związanych z osłabieniem tendencji monarchistycznych, utrzymując jednak zasadę trójpodziału władzy. Niemałą rolę w przygotowaniu Konstytucji odegrał również sekretarz królewski, włoski ksiądz Scipione Piattoli, który pośredniczył między obozem patriotycznym a królem. W niniejszej kolekcji prezentujemy listy twórców Konstytucji (z wyjątkiem listów Piattolego) pochodzące z Archiwum Zamoyskich i Archiwum Radziwiłłów. Napisane zostały w okresie Sejmu Czteroletniego (1788-1792).