Элемент "Портлет" временно недоступен.

Связанные документы

Mandat króla polskiego Władysława IV dla Israela Jaschi - burmistrza gdańskiego, potwierdzający jego prawa do dzierżawy pól i zbierania bursztynu - odpisy

1634

Konfirmacje przywilejów i statutów cechu z 1692 i 1713 roku oraz zarządzenia i obwieszczenia handlowe

1692-1805

Akta manualia der Kaufmanns und Bernsteinhändler-Zunft zu Stolp betreffend der Genuss der Hälfte as ostpreussischen Bernstein

1702-1793

Akta manualia in causa Tribunorum und Bernsteinhändler-Zunft zu Stolp contra die Kaufleute daselbst wegen gesuchter confirmation ihrer Statuten

1723-1754