Tajne - kary dyscyplinarne, opinie, służba wojskowa pracowników skarbowych, dochodzenia w sprawie podatku spadkowego po Michale i Leopoldzie Sasinowskich, projekt uchwały Rady Ministrów o bezpośredniej działalności Gospodarczej państwa.

Архивный шифр

2/10/0/2/602

Даты
1939 - 1939
Архив

Archiwum Akt Nowych

Коллекция

Ministerstwo Skarbu w Warszawie

Сканы (0)

Еще нет сканов данной единицы

Описание для: 2/10/0/2/602

Archiwum Akt Nowych
Тип единицы
Актовые документы# Fuzzy

Нет данных

Нет данных


Теги

теги пользователей индексы, предоставленные архивами

Связанные документы

Zaliczki, zapomogi i zwrot opłat szkolnych, nr 30-9970.

1935-1935

Mieszalski Józef Wincenty Wiesław

1918-1939

Mikłaszewski Stanisław

1932-1936

Mikoszewski Jerzy

1928-1939