Interesy Józefa hr. Wielopolskiego. Dobra Niegardów, Przesławice, Wiśniowa, Balowice

Sygnatura
21/288/0/8
Daty skrajne
1750 - 1898
Liczba serii
1
Liczba skanów
7685
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/8/418 J.W Józef hrabia Wielopolskie /Interesy prawno- majątkowe, korespondencja/ 1856-1867 281
21/288/0/8/419 Dobra Przęsławice i Niegardów J W-nej Maryi Hr Wielopolskiej. Ogólne /Akta prawno- majątkowe, korespondencja, rachunki/ 1880-1897 476
21/288/0/8/420 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Senacie w sprawie hr. Wielopolskich przeciwko ks. Jabłońskiej, hr Potulickiej i innym /w spr. O dobra Przęsławice i Niegardów/ 1820-1860 400
21/288/0/8/421 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Senacie w sprawie hr. Wielopolskich przeciwko ks. Jabłońskiej, hr. Potulickiej i innym /o dobra Przęsławice i Niegardów/ 1861-1866 776
21/288/0/8/422 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa /Korespondencja z Józefem Wielopolskim w sprawach prawno- majątkowych/ 1859-1869 246
21/288/0/8/423 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa /Korespondencja w sprawach prawno- majątkowych/ 1863-1867 21
21/288/0/8/424 Stosunki majątkowe /Umowy między Józefem Wielopolskim a hr Potulickimi w sprawie dóbr Przęsłwice i Niegardów/ 1813-1867 66
21/288/0/8/425 Dobra Przęsławice i Niegardów w dzierżawie W-go T.Hatschiera 1876-1898 378
21/288/0/8/426 Podatki dóbr Przęsławice i Niegardów 1866-1876 17
21/288/0/8/427 Niegardów, Dziesięcina /Pokwitowanie- odbioru dziesięciny z dóbr Moniaczkowice, Niegrdów, Przęsławice/ 1750-1852 0
21/288/0/8/428 Przęsławice- kupno tychże dóbr 1862-1871 321
21/288/0/8/429 Zarząd dóbr Przęsławice 1817-1875 128
21/288/0/8/430 /Zarząd dóbr Przęsławice/ Raporty gospodarcze rządcy dóbr Przęsławice 1817-1875 106
21/288/0/8/431 Przęslawice: Ignacy i Franciszek hrabiowie Potuliccy /Korespondencja z Józefem hr. Wielopolskim dotycząca dóbr/ 1866-1869 105
21/288/0/8/432 Przęslawice. Komisja włościańska Likwidacyjna 1861-1868 0
21/288/0/8/433 /Sprawa zadłużenia dóbr/ Przęsławice w Towarzystwie Kredytowym 1863-1868 33
21/288/0/8/434 Ubezpieczenie ruchomości i nieruchomości w dobrach Przęsławice 1859-1868 91
21/288/0/8/435 Przęsławice. Sprzedaż lasu 1866-1866 23
21/288/0/8/436 Regestr kasowy w dobrach Przęsławice od dnia 24 czerwca 1866 zaprowadzony 1866-1866 20
21/288/0/8/437 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od dnia 1 października 1868-1869 283
Wyświetlanie 1 do 20 z 56 wpisów.