Interesy Józefa hr. Wielopolskiego. Dobra Niegardów, Przesławice, Wiśniowa, Balowice

Sygnatura
21/288/0/8
Daty skrajne
1750 - 1898
Liczba serii
1
Liczba skanów
7685