Dział Konstrukcyjny

Sygnatura
66/167/0/9
Daty skrajne
1970 - 2000
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/167/0/9/489 Umowa w sprawie współpracy z Politechniką Poznańską 1970-1983 0
66/167/0/9/490 Koncepcja specjalizacji Zakładów Mechanicznych "Gorzów" 1972-1975 0
66/167/0/9/491 Program kompletnego przygotowania załogi dla rozwoju produkcji 1977-1981 0
66/167/0/9/492 Projekt organizacji działu konstrukcyjnego 1978-1978 0
66/167/0/9/493 Założenia organizacji i zarządzania Zakładami mechanicznymi "Gorzów" 1979-1979 0
66/167/0/9/494 Założenia organizacji i zarządzania Zakładami mechanicznymi "Gorzów" 1979-1979 0
66/167/0/9/495 Program zakładowego ośrodka pracy 1980-1980 0
66/167/0/9/496 Badanie i opracowanie koncepcji systemu organizacyjnego 1981-1981 0
66/167/0/9/497 Opracowanie koncepcji struktury produkcji 1982-1982 0
66/167/0/9/498 Projektowanie systemu zarządzania w pionach 1982-1982 0
66/167/0/9/499 System organizacyjny zakładu 1982-1982 0
66/167/0/9/500 Projekt korekty systemu sterowania przebiegiem produkcji Zakładów Mechanicznych "Gorzów" 1983-1983 0
66/167/0/9/501 Dokumentacja techniczno-ruchowa 1984-1984 0
66/167/0/9/502 Uwagi techniczno-wdrożeniowe do koncepcji systemu organizacyjnego 1985-1985 0
66/167/0/9/503 Uwagi techniczno-wdrożeniowe do koncepcji systemu organizacyjnego 1985-1985 0
66/167/0/9/504 Opracowania technologiczne 1988-1988 0
66/167/0/9/505 Koncepcje rozwoju informatyki 1989-1989 0
66/167/0/9/506 Harmonogram prac rozwojowo-wdrożeniowych 1995-2000 0
66/167/0/9/507 Normy branżowe 1979-1979 0
66/167/0/9/508 Poradnik - informator konstruktora 1985-1985 0