Kontrole

Sygnatura
66/301/0/1.6
Daty skrajne
1979 - 1992
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/301/0/1.6/365 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat organizacji i dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia mienia i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budowy 1979-1980 0
66/301/0/1.6/366 Rejestr protokołów i zaleceń pokontrolnych oraz ich wykonania 1980-1982 0
66/301/0/1.6/367 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat gospodarki materiałami budowlanymi w 1982 roku 1983-1983 0
66/301/0/1.6/368 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat gospodarowania niektórymi mataeriałami budowlanymi oraz funkcjonowania reformy gospodarczej 1983-1984 0
66/301/0/1.6/369 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat usuwania i zapobiegania powstawania wad w budownictwie mieszkaniowym w latach 1976-1984 1984-1985 0
66/301/0/1.6/370 Kontrola Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej na temat gospodarowania wyposażeniem mieszkań w Choszcznie 1986-1987 0
66/301/0/1.6/371 Kontrola Izby Skarbowej na temat prawidłowości i zasadności sprzedaży materiałów budowlanych odbiorcom indywidualnym 1987-1987 0
66/301/0/1.6/372 Kontrola Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej na temat: Ład i porządek na placach budów 1987-1987 0
66/301/0/1.6/373 Kontrola Inspektoratu Gospodarki Energetycznej na temat gospodarki silnikowymi paliwami płynnymi 1987-1988 0
66/301/0/1.6/374 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat usuwania wad technologicznych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym 1987-1988 0
66/301/0/1.6/375 Kontrola Okręgowego Urzędu Miar na temat jakości wyrobów 1988-1988 0
66/301/0/1.6/376 Kontrola Inspektoratu Gospodarki Materiałowej na temat zużycia podstawowych materiałów budowlanych 1988-1988 0
66/301/0/1.6/377 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat przebiegu i realizacji planu budownictwa mieszkaniowego w roku 1989 1989-1989 0
66/301/0/1.6/378 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat cyklu i rytmiczności realizacji wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego oraz rzetelności sprawozdań z efektów rzeczowych 1989-1989 0
66/301/0/1.6/379 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 1989-1989 0
66/301/0/1.6/380 Kontrola Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego 1989-1989 0
66/301/0/1.6/381 Kontrola Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych na temat sprzedaży materiałów budowlanych osobom fizycznym 1989-1989 0
66/301/0/1.6/382 Kontrola Inspektoratu Gospodarki Energetycznej na temat wyposażenia w mierniki czasu pracy i przepływu paliwa 1989-1989 0
66/301/0/1.6/383 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 1989-1989 0
66/301/0/1.6/384 Kontrola Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego 1990-1990 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 21 wpisów.