Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Zachód" w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/301/0
Liczba serii
33
Liczba skanów
461

Zawartość:

1. Dział Organizacji i Zarządzania – 208 j.a.: zarządzenia wewnętrzne (1964-92), pisma okólne (1973-92), komunikaty dyrektora (1973-77, 1979-92), protokoły z posiedzeń Dyrekcji (1963-64, 1969-71 1982-92), schematy i regulaminy organizacyjne (1955-83), powołanie GPB (1958), przyłączenie i wydzielanie zakładów (1959-90), materiały dot. likwidacji przedsiębiorstwa (1992), porozumienie w sprawie zakładowego systemu wynagrodzeń (1985-90), rejestracja przedsiębiorstwa (1982-90), regulamin premiowania (1964), regulamin gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym (1991), regulamin nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla GKB” (1979), normatywy kancelaryjne (1960, 1979), wycinki prasowe (1974, 1984-91), kontrole GKB (1980-90). 2. Dział Administracyjno – Gospodarczy – 14 j.a.: ewidencja pieczęci (1976-89), ewidencja archiwum zakładowego (1971-89). 3. Dział Ekonomiczny – 211 j.a.: plan finansowe (1962, 1968, 1972, 1976-77, 1981-85, 1990), plany techniczno-ekonomiczne (1951-63, 1966, 1968-76, 1978-80, 1986-91), sprawozdania z realizacji planów (1959-92), sprawozdania dla GUS (1985-89), bilanse (1949-54, 1959-62, 1964, 1966-75, 1977-80, 1982-91), zakładowy plan kont (1983), analizy działalności przedsiębiorstwa (1963-72, 1976, 1978, 1980-84). 4. Dział Kadr – 25 j.a.: regulaminy płacowe (1983-90), protokół z przeglądu zatrudnienia (1985), sprawozdania dla GUS (1980-89), analizy wykorzystania czasu pracy (1987). 5. Dział BHP – 31 j.a.: regulamin ochrony ppoż. (1988), fotoreportaże ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (1979-80), dokumentacja dot. wypadków śmiertelnych i inwalidzkich (1983, 1990-91), analizy stanu BHP (1969-80). 6. Rada Pracownicza – 37 j.a.: statut z (1989), Konferencja Samorządu Robotniczego – protokoły, uchwały, sprawozdania (1965-74, 1978), protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Pracowniczej (1983-92), protokoły i uchwały z zebrania ogólnego dyrektorów (1989-91). 7. Dokumentacja techniczna obiektów 1960-1963, 44 j. a. 8. Materiały jednostek wchłoniętych: Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Strzelcach, Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Gorzowie, Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Międzyrzeczu i Przedsiębiorstwa Budowlanego w Kostrzynie 1955-1976, 122 j. a.

Dzieje twórcy:

6 X 1947 powołano w Gorzowie Oddział Numer 6 Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Poznaniu, którego rozwój zaowocował utworzeniem z dniem 1 IV 1959 r. samodzielnego Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim. W 1963 r. przejęto wraz z majątkiem i wszystkim zobowiązaniami Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Wschód”. Konsekwencją czego była zmiana nazwy przedsiębiorstwa na: Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Zachód”. W wyniku podziału administracyjnego w 1975 r. do „Zachodu” włączono w 1976 r. Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Budowlane i Fabrykę Domów w Barlinku oraz dnia 1 I 1976 r. zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Zachód”. 1 X 1978 r., na mocy zarządzenia MBiPMB, zmieniono nawę przedsiębiorstwa na: Gorzowski Kombinat Budowlany. Powołanie kombinatu nie pociągnęło większych zmian w organizacji wewnętrznej firmy. Znaczącym dla działalności Kombinatu był fakt rozpoczęcia produkcji przez nową fabrykę domów FD-6 z dniem 1 VII 1980 r. W konsekwencji czego 31 XII 1983 r. sprzedano przestarzały Zakład Produkcji Betonów w Barlinku. W roku 1989 nastąpiła kolejna zmiana nazwy na: Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Zachód”. Z dniem 1 X 1990 r. na podstawie Zarządzenia Numer 76 Wojewody Gorzowskiego dokonano podziału GPB. Z dniem 31 VII 1992 r. Wojewoda Gorzowski postawił przedsiębiorstwo w stan likwidacji. Akta zespołu zostały przekazane do AP w dwóch dopływach w 1980 r. i w 1994 r.

Daty skrajne:

1949-1993

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1993.

Nazwa dawna:

Gorzowski Kombinat Budowlany w Gorzowie Wielkopolskim; Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gorzowie Wielkopolskim

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

708

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak