Sprawy małżeńskie

Sygnatura
2/3/0/11
Daty skrajne
1918 - 1922
Liczba serii
1
Liczba skanów
5403
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/3/0/11/233 (Reskrypty Naczelnika Państwa w sprawie przekazania Ewangelicko - Reformowanemu Sądowi Konsystorskiemu spraw rozwodowych innych wyznań - tzw. Przeniesienie forum) 1919-1922 303
2/3/0/11/234 (Reskrypty Naczelnika Państwa dotyczące skrócenia rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych rozpatrywanych przez Ewangelicko - Reformowany Sąd Konsystorski) 1919-1922 344
2/3/0/11/235 (Reskrypty Naczelnika Państwa w sprawie skrócenia 10 miesięcznego terminu zakazu wstąpienia w ponowne związki małżeńskie) 1919-1922 191
2/3/0/11/236 (Reskrypty Naczelnika Państwa znoszące wyroki Ewangelicko - Reformowanego Sądu Konsystorskiego o sześcioletnim terminie zakazu wstępowania w ponowne związki małżeńskie) 1918-1922 523
2/3/0/11/237 Pozwolenia dla nieletnich (na zawarcie związków małżeńskich) 1921-1922 71
2/3/0/11/368 Przeniesienie forum sądowego spraw rozwodowych do Sądów Konsystorskich Ewangelicko - Augsburskiego i Ewangelicko - Reformowanego oraz skrócenie rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed najwyższymi sądami. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II 1919 - II 1920 351
2/3/0/11/369 Przeniesienie forum sądowego spraw rozwodowych do Sądów Konsystorskich Ewangelicko - Augsburskiego i Ewangelicko - Reformowanego oraz skrócenie rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed najwyższymi sądami. Reskrypty, wnioski, korespondencja z Komisją Prawniczą Sejmu Ustawodawczego i Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego XII 1919 - XI 1920 361
2/3/0/11/370 Przeniesienie forum sądowego spraw rozwodowych do Sądów Konsystorskich Ewangelicko - Augsburskiego i Ewangelicko - Reformowanego oraz skrócenie rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed najwyższymi sądami. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego XII 1920 - X 1921 405
2/3/0/11/371 Przeniesienie forum sądowego spraw rozwodowych do Sądów Konsystorskich Ewangelicko - Augsburskiego i Ewangelicko - Reformowanego oraz skrócenie rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed najwyższymi sądami. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego XII 1921 - VII 1922 289
2/3/0/11/372 Przeniesienie forum sądowego spraw rozwodowych do Sądów Konsystorskich Ewangelicko - Augsburskiego i Ewangelicko - Reformowanego oraz skrócenie rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed najwyższymi sądami. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego VI - XI 1922 241
2/3/0/11/373 Skrócenie terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed Sądami Konsystorskimi Ewangelicko - Augsburskim i Ewangelicko - Reformowanym. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego I 1919 - VI 1920 271
2/3/0/11/374 Skrócenie rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed Sądami Konsystorskimi Ewangelicko - Augsburskim i Ewangelicko - Reformowanym. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego XII 1921 - VIII 1922 356
2/3/0/11/375 Skrócenie rocznego terminu zapozwu w sprawach rozwodowych, rozpatrywanych przed Sądem Konsystorskim Ewangelicko - Reformowanym. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego XII 1920 - VIII 1921 208
2/3/0/11/376 Skrócenie 10 miesięcznego terminu zakazu wstąpienia w ponowne związki małżeńskie. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II 1919 - VIII 1920 494
2/3/0/11/377 Skrócenie 10 miesięcznego terminu zakazu wstąpienia w ponowne związki małżeńskie. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, Podanie członka Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, korespondencja. I - XI 1921 162
2/3/0/11/378 Skrócenie 10 miesięcznego terminu zakazu wstąpienia w ponowne związki małżeńskie. Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja. XII 1921 - X 1922 189
2/3/0/11/379 Zniesienie wyroków Ewangelickich Sądów Konsystorskich: Augsburskiego i Reformowanego, o sześcioletnim terminie zakazu wstąpienia w ponowne związki małżeńskie oraz zakazu 10 miesięcznego.Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego VII - VIII 1920, XII 1920 - XI 1921 283
2/3/0/11/380 Zniesienie wyroków Ewangelickich Sądów Konsystorskich: Augsburskiego i Reformowanego, o sześcioletnim terminie zakazu wstąpienia w ponowne związki małżeńskie oraz zakazu 10 miesięcznego.Reskrypty Naczelnika Państwa, wnioski, korespondencja z Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego I - VIII 1922 361