Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące spraw finansowych Ignacego Jana Paderewskiego [sygn. 3177-3427]

Sygnatura
2/100/0/6
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/6.1/3177 Ogólny stan spraw majątkowych. Sprawozdania, zestawienia, korespondencja. Notatki 1888-1920 0
2/100/0/6.1/3178 Ogólny stan spraw majątkowych. Sprawozdania, zestawienia, korespondencja. Notatki 1921-1940 0
2/100/0/6.1/3179 Sprawy spadkowe I. J. Paderewskiego, H. Paderewskiej i Wacława O. Górskiego. Oświadczenia, korespondencja 1903-1938 0
2/100/0/6.1/3180 Sprawy podatkowe. Instrukcje, zestawienia, korespondencja, wycinki prasowe 1895-1925 0
2/100/0/6.1/3181 Sprawy podatkowe. Instrukcje, zestawienia, korespondencja, wycinki prasowe 1926-1934 0
2/100/0/6.1/3182 Sprawy podatkowe. Instrukcje, zestawienia, korespondencja, wycinki prasowe 1935-1940 0
2/100/0/6.1/3183 Sprawy pożyczek. Korespondencja, zestawienia, pokwitowania 1887, 1921-1940 0
2/100/0/6.1/3184 Stan hipoteki majątku ogólnego oraz posiadłości w Polsce i Szwajcarii. Odpisy akt, korespondencja 1905-1938 0
2/100/0/6.1/3185 Kwity dłużników 1891-1925 0
2/100/0/6.1/3186 Wykazy wylosowanych numerów pożyczek premiowych. Kupony pożyczek i loterii. Ogłoszenia o emisji kuponów pożyczek 1883-1938 0
2/100/0/6.1/3187 Sprawy sądowe, dotyczące finansów. Pozwy, dekrety 1881-1926 0
2/100/0/6.1/3188 Pokwitowania sum wpłaconych na rzecz muzycznych funduszy stypendialnych 1900-1933 0
2/100/0/6.2/3189 Rachunki i kwity drobnych opłat z okresu pobytu w Paryżu 1887-1897 0
2/100/0/6.2/3190 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Riond Bosson VI 1897-1898 0
2/100/0/6.2/3191 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Riond Bosson 1899 0
2/100/0/6.2/3192 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Riond Bosson 1900 0
2/100/0/6.2/3193 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Riond Bosson 1901 0
2/100/0/6.2/3194 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Riond Bosson 1902-1903 0
2/100/0/6.2/3195 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Riond Bosson oraz zakupów w Paryżu 1902-1906 0
2/100/0/6.2/3196 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Riond Bosson 1902-1907 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 251 wpisów.