Materiały osób obcych [sygn. 4469-4497]

Sygnatura
2/100/0/17
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/17.1/4469 Zaświadczenia i inne papiera urzędowe i fotografie osób obcych 410
2/100/0/17.1/4470 Beigbedar Juan (Minister Spraw Zagranicznych Hiszpanii) do Szumlakowskiego Mariana (poseł R.P. w Hiszpanii); L.1 (tłumaczenie z j. hiszp.) 1940 3
2/100/0/17.2/4471 Borzęcki Marian do Dmowskiego Romana; materiały po 1935 r.; L.1 1935 0
2/100/0/17.2/4472 Davis D. A. (działacz Y.M.C.A.) do Fitzgerald'a Larry'ego; L.1 1925 0
2/100/0/17.2/4473 Drohojowski Jan do ks. prałata (Sysykiego lub Bójnowskiego); L.2 1939 0
2/100/0/17.2/4474 Franc Louis (Au nom de groupe de bons Français) do Halifax'a (Earl of Foreign Secretary) i do Champetier de Ribes; L.1 1939 0
2/100/0/17.2/4475 Herman A. (korespondent Ż.A.T. przy Lidze Narodów) do Profesora; L.1 1937 0
2/100/0/17.2/4476 Hlond August (kardynał, prymas Polski) do Bajot; L.1 1928 0
2/100/0/17.2/4477 Józef do N.N.; L.1 (treść enigmatyczna) b.d. 0
2/100/0/17.2/4478 Kański Jan (działacz ludowy z Tarnowa do Kota Stanisława); L.1 1931 0
2/100/0/17.2/4479 Karszo-Siedlewski Jan do Drummond'a Eric'a (sekretarza generalnego Ligi Narodów); L.1 1931 0
2/100/0/17.2/4480 Kot Stanisław do Popiela Karola; L.1 1933 0
2/100/0/17.2/4481 Limanowski Bolesław do Mościckiego Ignacego; Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1929 0
2/100/0/17.2/4482 Mason Tyler do (Editor of "The New York Sun"); L.1 1939 0
2/100/0/17.2/4483 Mc Cormick Chauncey do Jurewicza Jeroma W. (Chairman, of the Polish American George Washington Bi-Centennial Celebration); L.1 1932 0
2/100/0/17.2/4484 Strakacz Stanisław (brat Sylwina) do Iwanowskiego Zygmunta; L.1 1922 0
2/100/0/17.2/4485 Syski Antoni (ksiądz do N.N.); Dotyczy rozmowy A. Syskiego z J. Piłsudskim, wyborów, akcji politycznej I. J. Paderewskiego wśród Polonii Amerykańskiej i w Polsce; L.1 1922 0
2/100/0/17.2/4486 Wasilewski Tadeusz (ppłk dypl., attache wojskowy w Belgradzie do Konsulatu Generalnego R.P. w Zagrzebiu); L.1 1939 0
2/100/0/17.2/4487 Watrin L. (Ancien Sous. Chef d' Etat-Major de la Mission Militaire Franco-Polonaise) do (Zamoyskiego Maurycego); Załączniki: "Ordre de Service", 10 VIII 1917 (odpis); L.1 1922 0
2/100/0/17.2/4488 N.N. do Cleveland Plain Dealer; Groźba zamachu na I. J. Paderewskiego; L.1 1923 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.