Polityka zagraniczna: Konferencja Pokojowa: materiały obrad [sygn. 841-859]

Sygnatura
2/100/0/4.20
Daty skrajne
1919 - 1920
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.20/841 Przemówienia I. J. Paderewskiego w związku z zakończeniem Konferencji Pokojowej 1919 0
2/100/0/4.20/842 Apele. Adresy organizacji społecznych do uczestników Konferencji Pokojowej, m.in. telegram kongresu P.S.L. "Piast" do Rady Najwyższej z okazji podpisania traktatu pokojowego I-VII 1919 0
2/100/0/4.20/843 Sprawa reparacji i rewindykacji. Przemówienie, noty, notatki, projekty układów. Broszury. Korespondencja III 1919-VII 1920 0
2/100/0/4.20/844 Memoriały, dotyczące terytorium i granic Polski, m.in. złożonej przez R. Dmowskiego na Konferencji Pokojowej; 5 map, m.in. z linią Komisji I. Cambon'a; 5 map 1919-1920 0
2/100/0/4.20/845 Stanowisko Komisji J. Cambon'a w sprawie granicy polsko-niemieckiej. Postulaty Delegacji Polskiej. Projekty deklaracji, zestawienia, mapa, korespondencja III-V 1919 0
2/100/0/4.20/846 Sprawa mniejszości narodowych w Polsce na Konferencji Pokojowej. Projekty traktatu o mniejszościach. Stanowisko Delegacji Polskiej. Oświadczenia, korespondencja, wycinek prasowy 1919 0
2/100/0/4.20/847 Conférence des Préliminaires de Paix - Composition et fonctionnement IV 1919 0
2/100/0/4.20/848 Konferencja Pokojowa. Zawiadomienia o posiedzeniach i porządkach obrad, protokoły z posiedzeń. Korespondencja IV-XII 1919 0
2/100/0/4.20/849 Traktat Pokojowy. Preliminaria oraz mapa i broszura V 1919 0
2/100/0/4.20/850 "Remarques de la DélVgation Allemande sur les conditions de la paix". Oraz projekt artykułów Traktatu, dotyczących sankcji wobec Niemiec (druk) 1919 0
2/100/0/4.20/851 Traktat z Austrią - Projekty, uwagi, poprawki. Korespondencja w sprawie dalszego drukowania banknotów austro-węgierskich, blokowania majątku polskiego w Austrii III 1919-III 1920 0
2/100/0/4.20/852 Conditions de la paix vec l'Autziche. Épzeuves (druki) 1919 0
2/100/0/4.20/853 La question Bulgare et les Etats Balkaniques - Exposé et documents. Sofia (druk) 1919 0
2/100/0/4.20/854 La Vérité sur les accusations contre la Bulgarie - Exposé et documents t.I Sofia (druk) 1919 0
2/100/0/4.20/855 Pismo "Alliance - Bulgare en Suisse" w sprawie przynależności Macedonii i Dobrudży do Bułgarii VI 1919 0
2/100/0/4.20/856 Aux grands injustes de la Conférence de la Paix - La Protestation et la Réquisitoire d'un Helléne IV 1919 0
2/100/0/4.20/857 Sprawa uznania Irlandii za państwo niepodległe i suwerenne. Memoriał, mapa, korespondencja 1919 0
2/100/0/4.20/858 Sprawa przyznania autonomii Flamandom. Apel nacjonalistów flamandzkich do Przewodniczącego Konferencji; korespondencja XI-XII 1919 0
2/100/0/4.20/859 Pismo Delegacji Azerbejdżanu do Przewodniczącego Konferencji w Spaa, dotyczące zaproszenia delegacji na projektowaną Konferencję Londyńską VII 1920 0