Polityka zagraniczna: Liga Narodów: materiały obrad [sygn. 872-883]

Sygnatura
2/100/0/4.22
Daty skrajne
1919 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.22/872 Porządki obrad, stenogramy posiedzeń, sprawozdania z prac organów Ligi Narodów, (druki urzędowe) 1919-1921 0
2/100/0/4.22/873 Stenogramy obrad i gromadzenia Ligi Narodów (druki urzędowe) 15 XI-8 XII 1920 0
2/100/0/4.22/874 Stenogramy obrad i gromadzenia Ligi Narodów (druki urzędowe) 9-18 XII 1920 0
2/100/0/4.22/875 Sprawy rozbrojenia i mandatów na obradach Ligi Narodów 1920 0
2/100/0/4.22/876 Materiały Ligi Narodów, dotyczące międzynarodowych zagadnień ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i naukowych. Wniosek Delegacji Polskiej (druki) 1920 0
2/100/0/4.22/877 Sprawa utworzenia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Projekt poprawki Delegacji Polskiej (druki) 1920 0
2/100/0/4.22/878 Materiały, dotyczące sprawy Vorarlbergu (druki) 1920 0
2/100/0/4.22/879 Okupacja Czarnogórza przez Serbów. Wydawnictwa emigracyjnego rządu Czarnogórza. Korespondencja 1920 0
2/100/0/4.22/880 Sprawa wysp Alandzkich na obradach Ligi Narodów. Memoriał, nota XII 1920 0
2/100/0/4.22/881 Sprawa Armenii na obradach Ligi Narodów. Stanowisko Delegacji Polskiej - przemówienie I. J. Paderewskiego (m.in. dotyczące stosunków polsko-litewskich); (druki Ligi) XI 1920-I 1921 0
2/100/0/4.22/882 Sprawy Chin, Pacyfiku, Persji na obradach Ligi Narodów. Exposé, oświadczenie, komunikat, list (druki, odb. powielaczowe) 1920 0
2/100/0/4.22/883 Materiały związane z pracami Ligi Narodów. Apele, odezwy, broszury, korespondencja, wycinki prasowe 1919-1921 0