Polityka zagraniczna: sprawa granic: granice z Niemcami (Wielkopolska, Pomorze, Warmia i Mazury, Śląsk) [sygn. 896-916]

Sygnatura
2/100/0/4.25
Daty skrajne
1918 - 1936
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.25/896 Mapy etnograficzne ziem zaboru pruskiego opracowane na podstawie danych z lat 1910-1911; 9 map 1918-1919 0
2/100/0/4.25/897 Memoriały, korespondencja w sprawie zachodniej i południowo-zachodniej granicy Polski; mapa 1919 0
2/100/0/4.25/898 Materiały niemieckie, dotyczące terytoriów spornych między Niemcami a Polską. Korespondencja, wycinki prasowe 1919 0
2/100/0/4.25/899 Sprawa przyłączenia do Polski powiatów graniczących z Wielkopolską. Petycja, memoriały, mapa Dolnego Śląska 1919 0
2/100/0/4.25/900 Sprawa przejęcia Pomorza przez władze polskie. Projekt układu polsko-niemieckiego; korespondencja VI-XI 1919 0
2/100/0/4.25/901 Sprawy plebiscytów na Śląsku oraz Warmii i Mazurach. Memorandum, aide - mémoire, korespondencja; Załączniki: niem. mapa pow. Susz (1918 r.) 1919-1920 0
2/100/0/4.25/902 Sprawa przyłączenia powiatów nadwiślańskich, Warmii i Mazur do Polski oraz plebiscytu na tych terenach. Opracowania, memoriały, korespondencja, szkic i 2 mapy 1919-1920 0
2/100/0/4.25/903 Zagadnienia gospodarcze Górnego Śląska. Nota Misji Francuskiej (kopia). Sprawa dostarczania węgla górnośląskiego Polsce. Opracowania, memoriały, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/4.25/904 Kwestia przynależności Górnego Śląska do Polski. Korespondencja, druki, 2 mapki 1919-1921 0
2/100/0/4.25/905 Sytuacja polityczna na Górnym Śląsku. Korespondencja, raporty I-VII 1919 0
2/100/0/4.25/906 Żądania społeczeństwa polskiego przyłączenia Górnego Śląska do Polski. I powstanie Śląskie. Odezwa I. Paderewskiego do narodu (kilka redakcji), Odezwa (plakat) polskich i niemieckich ugrupowań politycznych o zaprzestanie walki, broszura A. J. Gawrycha - "Nie było plebiscytu" (Katowice, 1936); Tytuł skrócony 1919, 1936 0
2/100/0/4.25/907 Przygotowania do przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku. Memoriały, zestawienie, korespondencja 1919-1920 0
2/100/0/4.25/908 Projekty regulaminu plebiscytowego, uwagi w sprawie głosowania emigrantów (druki) 1920 0
2/100/0/4.25/909 Sytuacja na Górnym Śląsku. Przygotowania do przeprowadzenia plebiscytu. Korespondencja, druki, egzemplarze gazet górnośląskich XI 1919-I 1921 0
2/100/0/4.25/910 Informacje o przebiegu i wynikach plebiscytu. Próby skłonienia I. J. Paderewskiego do interwencji w sprawie Śląska. Wypowiedź I. J. Paderewskiego o polskości Śląska. 2 mapy, korespondencja, wycinek prasowy III-IX 1921 0
2/100/0/4.25/911 Sprawy zawieszenia broni, wprowadzania zmian do konwencji Białostockiej, otwarcia granicy dla handlu z Niemcami. Noty, stenogramy obrad parlamentu francuskiego, korespondencja, wycinki prasowe, mapa Niemiec I 1919-III 1921 0
2/100/0/4.25/912 Zagrożenie niemieckie. Materiały dotyczące dyslokacji wojsk niemieckich na pograniczu polskim, dane o zamiarach niemieckich uderzenia na Polskę. Raporty, sprawozdania, korespondencja, mapy II-XI 1919 0
2/100/0/4.25/913 Sprawa ataków oddziałów niemieckich na polskie pogranicze. Sprawa Suwalszczyzny. Działalność stowarzyszeń niemieckich w Łodzi. Raporty, sprawozdania, korespondencja III-XI 1919 0
2/100/0/4.25/914 Umowa berlińska z Niemcami. Sprawozdanie St. Patka; korespondencja XI-XII 1919 0
2/100/0/4.25/915 Sprawa zatargów granicznych. Noty, korespondencja VIII-XII 1920 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 21 wpisów.