Korespondencja I. J. Paderewskiego od: polskich władz państwowych i samorządowych [sygn. 1822-1839]

Sygnatura
2/100/0/5.9
Daty skrajne
1921 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.9/1822 Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczpospolitej; L.1; brak s.2 1931 0
2/100/0/5.9/1823 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Załączniki: a) spisy odznaczonych; b) odpis listu z 15 V 1930 r. (maszynopis); c) list Alfreda Wysockiego (podsekretarza stanu) do I. Paderewskiego z dn. 15 V 1930 r.; d) "Treaty for the advancement of peace" podpisany przez USA i Portugalię w dn. 4 II 1914 r. (maszynopis - kopia); e) list R. Lansinga do Alte (poseł Portugalii w USA) i odpowiedź z dn. 16 XI 1915 r. (maszynopisy - kopie); Jeden z listów dotyczy sprawy odznaczeń dla Polonii Amerykańskiej; L.3 1923-1930 0
2/100/0/5.9/1824 Delegacja Polska przy Lidze Narodów; L.4 1931, 1935 0
2/100/0/5.9/1825 Poselstwo RP w Paryżu; Załączniki: telegram Adatci (ambasador Japonii we Francji i Belgii) dla I. Paderewskiego (maszynopis - odpis); List jest podpisany przez J. Lipskiego; L.1 1924 0
2/100/0/5.9/1826 Ambasada RP w Paryżu; L.3 (odpowiedź - rękopis) 1928-1939 0
2/100/0/5.9/1827 Ambasada RP w Waszyngtonie 1939 0
2/100/0/5.9/1828 Poselstwo RP w Rzymie; L.2 1925 0
2/100/0/5.9/1829 Poselstwo RP w Bernie; L.6 1923-1931 0
2/100/0/5.9/1830 Konsulat RP w Bernie; L.2 1925 0
2/100/0/5.9/1831 Poselstwo RP w Brukseli 1929 0
2/100/0/5.9/1832 Poselstwo RP w Hadze; L.1 1929 0
2/100/0/5.9/1833 Konsulat RP w Rotterdamie 1930 0
2/100/0/5.9/1834 Kancelaria Kapituły Orderu "Orła Białego"; Załączniki: a) Kapituła Orderu "Orła Polskiego"; b) Wykaz obywateli polskich odznaczonych Orderem; c) Dekret Naczelnika Państwa o sposobie noszenia odznaki Orderu; L.1 1924 0
2/100/0/5.9/1835 Władze miejskie m.st. Warszawy; Załączniki: a) zaproszenie; b) wycinek prasowy; L.2 1929-1937 0
2/100/0/5.9/1836 Władze miejskie m. Krakowa; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1930-1934 0
2/100/0/5.9/1837 Władze miejskie m. Poznania; Załączniki: a) zaproszenia; b) telegramy C. Ratajskiego (prez. m. Poznania) do E. B. Wilson (żony prez. W. Wilsona) i gen. Pershinga (rękopisy I. Paderewskiego dla C. Ratajskiego); c) telegramy E. B. Wilson, gen. I. Pershing'a, T. Filipowicza (amb. RP w USA) oraz notatka z "Kuriera Poznańskiego" (odpisy - maszynopisy); d) szkic pomnika W. Wilsona; e) plany, fotografie z uroczystości odsłonięcia pokima W. Wilsona; Patrz także: a) "Pomnik W. Wilsona w Poznaniu"; b) "Listy Powszechnej Wystawy Krajowej do I. Paderewskiego…"; c) "Listy C. Ratajskiego do I. Paderewskiego…"; L.52 (odpowiedzi - rękopisy) 1921-1939 0
2/100/0/5.9/1838 Album fotografii wykonanych przez Tadeusza Semrau podczas uroczystości odsłonięcia pomnika W. Wilsona w Poznaniu; , 60 fotografii. 1931 0
2/100/0/5.9/1839 Zarząd Gminy (Magierów, pow. Rawa Ruska); L.1 (odpowiedź - maszynopis) 1934 0