Korespondencja I. J. Paderewskiego od: Polonii (Amerykańskiej i z innych krajów): osób [sygn. 2160-2409]

Sygnatura
2/100/0/5.11
Daty skrajne
1907 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.11/2160 Adamkiewicz Stanisław (Chicago); L.2 1927 0
2/100/0/5.11/2161 Adamski (Pastor; Buffalo, N.Y.) 1935 0
2/100/0/5.11/2162 Aehrenthal Stefan (Dziennikarz; Wilkes Barre, Pa.); L.1 1922 0
2/100/0/5.11/2163 Alski Wiktor L. (Dziennikarz, Pittsburgh); L.6 (odpowiedzi) 1931-1939 0
2/100/0/5.11/2164 Asman Jan Leon (Ksiądz; El Paso, Tex.); L.1 1926 0
2/100/0/5.11/2165 Babiński Jan (Los Angeles, Calif.); L.1 1922 0
2/100/0/5.11/2166 Bajer Ludwik (Ksiądz, San Francisco, Calif.); L.3 1931-1932 0
2/100/0/5.11/2167 Barzyński J. E. (Lieutenant Colonel, US. Army); L.8 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1923-1938 0
2/100/0/5.11/2168 Bialczyk M. (Bronx, Nowy Jork); L.1 1939 0
2/100/0/5.11/2169 Bielec Franciszek A. (Dunkirk, N.Y.); Załączniki: program koncertowy; L.1 1927 0
2/100/0/5.11/2170 Biernat Leon (Buffalo, N.Y.); L.1 1940 0
2/100/0/5.11/2171 Bojanowski Bolesław (ksiądz Worcester, Mass.); L.2 1933-1935 0
2/100/0/5.11/2172 Bójnowski L. (ksiądz, wydawca "Przewodnika Katolickiego", New Brittain, Conn.); Załączniki: a) List do M. Lübke; b) zaproszenie na uroczystość poświęcenia ochronki; c) tekst rezolucji uchwalonej przez Polaków z New Brittain, Conn. z 21 IV 1940 r.; d) wycinki prasowe; L.41 (odpowiedzi); brak s.5 1921-1940 0
2/100/0/5.11/2173 Brylińska Ida M.; L.3 1935-1940 0
2/100/0/5.11/2174 Bulkiewicz Anna (Newark, N.Y.); L.1 1940 0
2/100/0/5.11/2175 Burkot Aleksander (Nauczyciel języków w Campbell College, N.C.); L.1 1939 0
2/100/0/5.11/2176 Carter E. C. (Buffalo, N.Y.); L.1 1925 0
2/100/0/5.11/2177 Celichowski B. (Kapelan "Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce"); L.9 (odpowiedź - maszynopis) 1921-1939 0
2/100/0/5.11/2178 Chodkiewicz Józef Paweł (ksiądz); Załączniki: 1) wycinek z "The Troy Record" z 31 X 1929 r. o wizycie księcia Risodelskiego w Watervliet, N.Y.; 2) list od kpt. de Goldstona (grund chancellor of "The Royal Stuart Society and Royalist League Porty") z 25 XI 1931 r. do ks. J. P. Chodkiewicza; 3) "Sprawozdanie - sprawa: Roman Dmowski i Ignacy Paderewski…" napisał ks. J. P. Chodkiewicz, 8 I 1932 r. (rękopis); 4) list ks. J. P. Chodkiewicza do Stanisława Bednarczuka w Tyśmienicy, z 30 I 1932 r.; 5) adres organizacji polskich z Watervliet, N.Y. do I. Paderewskiego z 31 I 1932 r.; 6) "Prawdziwie polska rzymsko-katolicka opieka emigracyjna - pierwszy dom emigracyjny w Polsce dla wychodźtwa"; 7) list J. P. Chodkiewicza do "Ruchu Słowiańskiego"; L.3 1929-1933 0
2/100/0/5.11/2179 Cichocki Joseph (Dziennikarz, "Kuryer Narodowy", N.Y.); L.1 1932 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 250 wpisów.