Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: pomoc udzielana z funduszów własnych [sygn. 3980-3999]

Sygnatura
2/100/0/9.6
Daty skrajne
1917 - 1924
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/9.6/3980 Secretariat de Madame H. Paderewska (rewersał listów wysłanych): spis adresów i telefonów VI 1919-I 1920 0
2/100/0/9.6/3981 Sprawa zrzeczenia się przez H. Paderewską stanowiska przewodniczącej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz przyjęcia patronatu przez marsz. Focha. Korespondencja 1919-1920 0
2/100/0/9.6/3982 Korespondencja z "Ligue des Sociétés dela Croix-Rouge (biuletyn) V 1919-XI 1920 0
2/100/0/9.6/3983 Korespondencja z "Permanent Blind Relief War Fund for Soldiers and Sailors of the Allies" 1920-1923 0
2/100/0/9.6/3984 Prośby różnych ludzi o pomoc 1919-1921 0
2/100/0/9.6/3985 Prywatna pomoc udzielana przez H. Paderewską. Korespondencja 1919-1920 0
2/100/0/9.6/3986 Rachunki i sprawozdania (Wykazy sum wydatkowych na cele wojskowe, społeczno-narodowe i doraźną pomoc) 1919-1924 0
2/100/0/9.6/3987 Pokwitowania za otrzymane buty, palta, żywność II-X 1920 0
2/100/0/9.6/3988 Rachunki, kwity 1919-1920 0
2/100/0/9.6/3989 Banki Heleny Paderewskiej. Wyciągi ze stanów konta, czeki 1917-1921 0
2/100/0/9.6/3990 Wyciągi z kont bankowych 1919-1921 0
2/100/0/9.6/3991 Spisy biżuterii, opon, lekarstw 1919-1920 0
2/100/0/9.6/3992 Książka wydatków Heleny Paderewskiej X 1919-II 1920 0
2/100/0/9.6/3993 Książka wydatków Heleny Paderewskiej, t.II II 1920-I 1921 0
2/100/0/9.6/3994 "Opieka Polska " w Paryżu. Sprawozdania, budżet, korespondencja 1919-1920 0
2/100/0/9.6/3995 Sprawa przekształcenia Szkoły Polskiej Batignolskiej. Korespondencja VIII 1919-XI 1921 0
2/100/0/9.6/3996 Korespondencja w sprawach protegowanych osób 1919-1920 0
2/100/0/9.6/3997 Dzieci Widle (Korespondencja dotycząca sprowadzenia do St. Zjednoczonych z Polski dzieci Widle) 1920-1922 0
2/100/0/9.6/3998 Korespondencja z Dupert Henri 1919-1921 0
2/100/0/9.6/3999 "Our World" vol. I, no 2 (Zawiera m.in. artykuł Ch. Kellog "Poland's Hope in Her Women"); 4 mapy 1922 0