Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: Polonii: organizacji, stowarzyszeń i instytucji [sygn. 4327-4340]

Sygnatura
2/100/0/14.11
Daty skrajne
1928 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.11/4327 Central Citizens Committee (Centralny Komitet Obywatelski, Detroit, Mich); L.2 1939 0
2/100/0/14.11/4328 "Komitet Akademi Żałobnej ku czci śp. Romana Dmowskiego"; Załączniki: kopia listu "Komitetu…" do I. Paderewskiego z dn. 29 I 1938 r.; L.1 1939 0
2/100/0/14.11/4329 Polish American Historical Society; L.1; patrz t.4057 1936 0
2/100/0/14.11/4330 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (Polish Army Veterans Association of America); L.2 1938-1939 0
2/100/0/14.11/4331 Związek Polek w Ameryce (Polish Women's Alliance of America); L.1 1939 0
2/100/0/14.11/4332 Związek Polskich Kółek Literaco-Dramatycznych w Ameryce; L.1 1936 0
2/100/0/14.11/4333 Notatka Sylwina Strakacza z danymi o organizacjach i działaczach polonijnych w St. Zjednoczonych A.P. 1928 0
2/100/0/14.11/4334 Józef Wiewióra: "Ofensywa narodowa o "złotym rogu". Sanacji krótka rozprawa" (broszura, ofiarowana Sylwinowi Strakaczowi) 1939 0
2/100/0/14.11/4335 Komunikat dla Wychodźstwa nr 1. Ściśle tajne; Prawdopodobnie zredagowany przez Sylwina Strakacza 1939-1940 0
2/100/0/14.11/4336 Kolonia Polska - Dom Polski (Brisbane, Queensland); L.1 1940 0
2/100/0/14.11/4337 Koło Studentów Polaków (Cercle des etudiants Polonais Liege); L.1 1932 0
2/100/0/14.11/4338 Oeuvre de St. Casimir; Załączniki: list do I. Paderewskiego z dn. 6 VI 1933 r. (kopia, niedokończone); L.2 1933-1934 0
2/100/0/14.11/4339 Gdynia, Societe d'Etudians Polonais (Lausanne); L.1 1936 0
2/100/0/14.11/4340 Polonia, Sociate d'Etudians Polonais (Genève); Załączniki: a) program stowarzyszenia; b) zaproszenie; c) przekaz pocztowy; L.1 1939 0