Cech powroźników (Poznań)

Sygnatura
53/636/0/42
Daty skrajne
1565 - 1948
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/636/0/42/364 C. Mistrzowie rzemiosła powroźniczego w Poznaniu w porozumieniu z władzami miejskimi tamże dają czeladnikom powroźniczym statut. 1565 0
53/636/0/42/365 Odp. Przedstawiciele władz miejskich Poznania zezwalają cechowi powroźniczemu w Poznaniu korzystać z ośmiu bud drewnianych za opłatą uiszczaną miastu kwartalnie 1629.27.10 0
53/636/0/42/366 [Tłumaczony na język polski tekst zezwolenia władz miejskich Poznania na korzystanie przez powroźników poznańskich z określonych jatek za uiszczeniem opłaty] 1629 0
53/636/0/42/367 [Uchwała cechu powroźników poznańskich w sprawie korzystania z bud] 1646 0
53/636/0/42/368 [Postanowienie dotyczące korzystania z bud w cechu powroźników poznańskich] 1677 0
53/636/0/42/369 [Zatwierdzenie przez władze miejskie Poznania praw cechu powroźników poznańskich do korzystania z bud za uiszczeniem okreslonej opłaty] 1677 0
53/636/0/42/370 C. Szafarze miasta Poznania zezwalają powroźnikom poznańskim odnowić siedem jatek i pobudować osiem nowych jatek, a za korzystanie z nich 1700.25.09 0
53/636/0/42/371 Odp. Szafarze miasta Poznania zezwalają powroźnikom poznańskim odnowić siedem bud i pobudować osiem nowych bud, a za korzystanie z nich 1700.25.09 0
53/636/0/42/372 Or. Władze miejskie miasta Poznania mianują Michała Pachołkowicza i Krystiana Tulmana na starszych cechu powroźniczego oraz Jana Leopolda Winklera, rajcę 1711.23.09 0
53/636/0/42/373 Or. Władze miejskie miasta Poznania zatwierdzają na okres jednego roku jako starszych cechu powroźników w Poznaniu mistrzów - Schikorę i 1796.21.06 0
53/636/0/42/374 [Protokolarz przyjęć w naukę i wyzwolin uczniów na czeladników rzemiosła powroźniczego w Poznaniu] 1736-1831 0
53/636/0/42/375 Einschreibe-Buch für hochlobliche Seiler-Gesellen] 1831-1845 0
53/636/0/42/376 [Pisma różnej treści dotyczące rzemiosła i cechu powroźniczego w Poznaniu] 1581-1779 0
53/636/0/42/377 [Świadectwa prawego urodzenia] 1642-1785 0
53/636/0/42/378 [Świadectwa chrztu i urodzenia] 165(?)-1788 0
53/636/0/42/379 [Świadectwa czeladnicze powroźników] 1692-1772 0
53/636/0/42/537 Protokolarz zebrań Cechu, protokół zdawczo-odbiorczy majątku i akt Cechu. 1947-1948 0